Thành lập công ty tại Singapore - Đăng kí dịch vụ Paypal Checkout (Paypal Pro)

Hiện nay, ngoài Paypal cá nhân, Paypal business thì cộng đồng bán hàng dropship đang biết đến với dịch vụ Paypal checkout (Paypal pro)
Vậy Paypal pro khách Paypal thường như thế nào? Đây là 2 điểm khác nhau rõ nhất:
  • Paypal pro sẽ giúp khách hàng thanh toán trực tiếp, nhập thông tin thẻ trực tiếp trên website bán hàng mà không cần có tài khoản Paypal , bỏ qua bước đăng nhập Paypal
  • Paypal pro giúp xử lý lượng tiền lớn hơn rất nhiều so với Paypal thường: nhận lượng tiền lớn, chuyển đi lượng tiến cũng lớn
Yêu cầu bắt buộc để có thể đăng kí Paypal pro:
  • Pháp nhân tại Singapore: khách hàng phải Thành Lập Công Ty Tại Singapore để có 1 pháp nhân kí hợp đồng và làm việc với Paypal cho việc mở tài khoản Paypal pro này
  • Yêu cầu doanh thu tối thiểu vào tài khoản Paypal pro này: 1 triệu USD / năm
Chi tiết về Paypal checkout (Paypal Pro) này co thể tham khảo tại link website Paypal tại đây: https://www.paypal.com/sg/webapps/mpp/paypal-checkout

Ngoài ra, mình đã mở công ty Singapore và đang chạy ổn định bên đó, mình có chia sẽ tại blog của mình tại đây: https://www.dotphacorp.com/mo-cong-ty-o-singapore . Mọi người có nhu cầu thì vào tham khảo thêm thông tin chi tiết
 
Top