Bán Domain FOOD & COOKING - Hàng tuyển

Hàng tồn nhiều quá không đủ lực build em cần nhượng bớt lại 1 domain phù hợp cho bác nào đánh affiliate global
- Niche: Food & Cooking
- Lịch sử trước đây là một nhà hàng, xuyên suốt từ 2014 -> cuối 2018. Không đổi chủ, không 301
- Đã test index google
- Backlink Ahrefs:
http://prntscr.com/pgyjpc
http://prntscr.com/pgyjyj
http://prntscr.com/pgykop
http://prntscr.com/pgyl0c
http://prntscr.com/pgyl8a
http://prntscr.com/pgylif
http://prntscr.com/pgylry
- Giá $200
 
Top