Cần nhượng lại 2 domain xịn dùng làm PBN chất

Nếu bạn nào làm site tiếng Việt, có nhu cầu SEO bằng PBN cho nhanh thì có thể lấy 2 domain này của mình.
Fix nhanh cho ae thích nó.
 
Top