Cần mua ít $ của payoneer

Mình cần ít $ < 50 $ để thanh toán. Bạn nào có tk payoneer dưới 49$ không rút được về bank, thì có thể để lại cho mình, rate cao.
 
Top