News BitCherry Testnet sắp trực tuyến, đếm ngược chỉ còn: 1 ngày

BitCherry Testnet v1.0.1 sẽ bắt đầu thử nghiệm lúc 12:00 PM vào tháng 12 năm 2020 (GMT +
8)
. Là một cơ sở hạ tầng blockchain có thể mở rộng dựa trên công nghệ IPv8 và phục vụ cho thương mại, BitCherry đã và đang tập trung vào việc xác định và cung cấp các thành phần hệ thống cơ bản và quan trọng nhất. Bằng cách cải thiện các điểm khó khăn về công nghệ hiện có của blockchain.

BitCherry có thể tạo ra một nền tảng cơ sở hạ tầng blockchain IPv8 có thể mở rộng với hiệu suất cao, bảo mật cao và tính sẵn sàng cao có thể phục vụ mọi loại hình thương mại.

1787

Xem thêm thông tin tại:
Website: https://www.bitcherry.io/
Chat with us and share with us
English Telegram: https://t.me/BitCherryEnglish
Vietnam Telegram: https://t.me/BitCherryVietnam
 
Top