Share BitCherry: cơ sở hạ tầng Blockchain thương mại đầu tiên trên thế giới dựa trên công nghệ IPV8.

BitCherry là cơ sở hạ tầng blockchain thương mại điện tử phân tán đầu tiên trên thế giới dựa trên công nghệ IPv8, với ba đặc điểm:
  1. Bảo mật dữ liệu
  2. Hiệu suất hiệu quả
  3. Quản lý đồng thuận.
BitCherry dùng tư tưởng cải cách mới để xây dựng nên xây dựng 'P2Plus' . BitCherry là một cơ sở hạ tầng blockchain chung đáp ứng các nhu cầu thương mại. BitCherry cung cấp cơ chế hoạt động như hợp đồng thông minh và đồng thuận xuyên chuỗi để đạt được kiến trúc dữ liệu cao khả năng. Cơ sở hạ tầng blockchain này giúp giảm đáng kể chi phí phát triển, cung cấp chuỗi công khai với hiệu suất cao, bảo mật cao và tính khả dụng cao cho thương mại phân tán trên chuỗi.
1661

Ưu thế:
Phương pháp giải quyết blockchain một điểm đến

1. Sáng tạo nên định nghĩa “Blockchain Plus”

Giao thức truyền thông được mã hóa cơ bản đầu tiên trên thế giới dựa trên IPv8. Khi các giá trị nhanh chóng có được sự kết nối, thực hiện mã hóa thông tin kết nối điểm-điểm, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng trong quá trình tương tác.

2. Hiệu suất cao tương đương với "máy chủ trung tâm"
Việc áp dụng cấu trúc dữ liệu “ Phổ quan hệ băm”, BitCherry cho phép TPS của mạng công cộng đạt tới 100000+, vượt xa tiêu chuẩn của ngành.

3. Thuật toán đồng thuận bảo mật cao
aBFT vượt qua sự chứng minh toán học gắt gao, là thuật toán đồng thuận phân tán hoàn toàn, đảm bảo công bằng cho lợi ích của các nút BitCherry, đồng thời có thể ngăn chặn các cuộc tấn công mạng một cách hiệu quả.

4. Mô hình khích lệ công bằng và bình đẳng
Để hoàn thiện hệ thống khích lệ của thuật toán đồng thuận aBFT, BitCherry sử dụng hệ thống khích lệ Bit-U gồm 5 chiều. Người dùng hoàn thành mức độ nhiều bao nhiêu thì sẽ nhận được nhiều hơn bấy nhiêu.

5. Môi trường triển khai thân thiện cho các nhà phát triển
Các công cụ phát triển toàn diện của BitCherry rất thân thiện với các nhà phát triển: ngôn ngữ lập trình chính, hỗ trợ điều phối tài nguyên, v.v. Các nhà phát triển cũng có thể làm cho đường cong học tập của họ mượt mà hơn trong khi giảm chi phí phát triển.

6. Cộng đồng tăng tốc hiện thực ứng dụng
Các nhà phát triển và đối tác toàn cầu của BitCherry có cơ sở sử dụng rất lớn trên toàn cầu. Vì vậy, về mặt hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chiến lược, BitCherry sẽ trao quyền cho các công ty thực hiện quy trình chuyển đổi blockchain từ 0 sang 1.

Theo dõi chúng tôi tại:
Official Website: https://www.bitcherry.io/
Medium: https://medium.com/@bitcherryofficial
Twitter (Global): https://twitter.com/BitCherryGlobal

Kết nối với chúng tôi:
Global Telegram: https://t.me/BitCherryGlobal
Vietnam Telegram: https://t.me/BitCherryVietnam
 
Last edited:
Top